Algemene voorwaarden

Algemeen
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Stoppersclub is echter -als geheel of afzonderlijk- niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Stoppersclub spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Stoppersclub is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Stoppersclub mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hen gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

Stoptoberclub is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op https://www.stoppersclub.nl rust copyright dat toebehoort Stoptoberclub: niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als
computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de webredactie.

Stoppersclub, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Geen medisch advies
Stoppersclub is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.